Museo Meirande

A fábrica do alemán

O museo MEIRANDE está dentro dunha fábrica de conservas situada na antiga praia do Rabicho. Esta foi chamada “Fábrica do Andaluz” nun primeiro momento e dende os anos corenta ata hoxe “Fábrica do Alemán”. É indiscutible a forte pegada que deixou o seu último propietario, o enigmático Otto Gerdtzen Boyé, natural da cidade alemá de Hamburgo.

A primeira referencia que temos do edificio remóntase ao ano 1836. O empresario catalán Sebastián Carsí desenvolve actividades artesanais relacionadas coa salga da carne e do peixe. En 1857 encargouse do negocio Juan Carsí, que foi o último membro desa familia, do que se ten noticia, que se dedicou a levar as rendas da factoría.

Fábrica do Alemán
IMG_0737
slider-fabrica
IMG_1033
IMG_0904
IMG_0930

Nesa segunda metade do século XIX a familia Carsí abandonou a salgadura e a partir deste momento alugou a factoría a distintos empresarios, como José Puig, en 1868. A familia Carsí mantivo a propiedade da fábrica ata 1942, cando lla vendeu a Román Cordero Martín.

En 1944 pasa a ser propiedade do industrial alemán Otto Gerdtzen Boyé afincado en Vigo. Xorde a marca comercial “Conservas Boyé” e ata 1952 mantén as dúas liñas de produción (a salga de peixe e a conserva), que comparten as instalacións. A fábrica mantívose aberta ata 1955, cando definitivamente remata a actividade.

O cargadoiro do Alemán

Situado a poucos metros do MEIRANDE, abastecía de ferro e volframio ao estado alemán durante o período de entre guerras (etapa comprendida entre o final da I Guerra Mundial en 1918 e o inicio da II Guerra Mundial en 1939). Foi construído entre 1925 e 1926.

A empresa propietaria do cargadoiro (Minerales Galaicos S.A.) de capital alemán, aparecerá en varias listas negras feitas entre 1944 e 1948 polo Departamento de Estado dos Estados Unidos, como empresa colaboradora co Terceiro Reich.

Carguero Rande

A colaboración entre o réxime franquista e Hitler é moi intensa e próxima durante a Guerra Civil Española e en anos posteriores. En setembro de 1939 o almirante Salvador Moreno, Ministro de Mariña, visitou Vigo e Ferrol para inspeccionar os portos e informar á embaixada alemá que estaban preparados para que os submarinos nazis (U-Boots) puideran comezar a aprovisionarse de víveres e combustible nas nosas costas.

Cargueiro Rande
De feito, en Vigo chegou a atracar constantemente un barco alemán chamado Bessel. Este fora transformado nos estaleiros de Ferrol nunha “gasolineira flotante” para repoñer combustible aos temibles U-Boots que tanto pánico causaron na Segunda Guerra Mundial.
Cargadoiro Wagner
O cargadoiro “Coto Wagner”, construído pola empresa “Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.” na década de 1960, está configurado por tres plataformas de formigón no mar, sobre as que se apoia unha estrutura metálica que sostiña unhas cintas que transportaban o mineral dende terra ata as bodegas dos buques.