Museo Meirande

Accesibilidade

Este sitio web foi deseñado e programado seguindo as directrices da iniciativa WAI, que marca uns estándares internacionais na creación de contidos web accesibles a todo o mundo.
Esta é unha afirmación subxectiva; algunhas directrices de accesibilidade poden ser medidas automáticamente, pero outras non. Revisáronse as directrices e considerouse que as cumprían todas as páxinas de este sitio web.

Pautas de accesibilidade

Tomáronse diversas medidas para facer o sitio web máis accesible, entre elas:
  • Orden lóxico de presentación dos elementos en pantalla
  • Texto descriptivo das imaxes
  • Posibilidade de acceso mediante teclado a todas as opcións
  • Existe un elemento en todas as páxinas de este sitio web que nos indica onde estamos dentro do sitio web e o camiño cara a ese lugar
  • Este sitio web está feito usando CSS para o deseño

Ligazóns

  • As ligazóns cuxo texto non describe completamente o destino teñen títulos con unha aclaración.
  • As ligazón escríbense de forma que teñan sentido fora de contexto. Algúns navegadores (tales como JAWS, Home Page Reader, Lynx e Opera) poden extraer a lista de ligazóns da páxina actual e permitir ó usuario navegar dende esta lista. Tendo esto en conta as ligazóns non están duplicadas e se o están é porque acceden ó mesmo contido.